MÁC BÊ TÔNG LÀ GÌ?

Mác bê tông là gì?

Mác bê tông là tên gọi theo các tiêu chuẩn của của Việt Nam được dịch lại từ tiêu chuẩn của Liên Xô và vẫn còn được sử dụng đến bây giờ. Mác bê tông là cường độ chịu nén của mẫu bê tông hình lập phương kích thước 15x15x15 cm được bảo dưỡng trong điều kiện tiểu chuẩn trong 28 ngày. (đơn vị là kg/cm2)Ví dụ:Để xác định là bê tông mác M200, người ta tạo các mẫu bê tông hình lập phương và bảo dưỡng trong điều kiện tiêu chuẩn trong 28 ngày, sau đó mang mẫu đi thí nghiệm nén.
  • Mẫu bị phá hủy với cường độ > 200 kG/cm2 được coi là đạt.
  • Mấu bị phá hủy với cường độ < 200 kG/cm2 là không đạt.
Đơn vị và kí hiệu của mác bê tông là gì?Mác bê tông có đơn vị là: kg/cm2Mác bê tông được ký hiệu bằng chữ: M. Đây là ký hiệu theo tiêu chuẩn cũ như M200, M250, M300………..Hiện nay đôi khi trong các bản vẽ xây dựng bạn sẽ thấy có kỹ hiệu chữ B như B20  (M250), B22,5 (M300), B25(M350)……

Mác bê tông gồm những loại nào?

Mác bê tông được phân loại bao gồm:
  • M100: Mác bê tông 100 là loại bê tông có cấp độ bền là B7.5 và có cường độ chịu nén là 9.63 Mpa.
  • M150: Mác bê tông 150 là loại bê tông có cấp độ bền là B12.5 và có cường độ chịu nén là 16.05 Mpa.
  • M200: Mác bê tông 200 là loại bê tông có cấp độ bền là B15 và có cường độ chịu nén là 19.27 Mpa.
  • M250: Bê tông mác 250 là loại bê tông có cấp độ bền là B20 và có cường độ chịu nén là 25.69 Mpa.
  • M300: Mác bê tông 300 là loại bê tông có cấp độ bền là B22.5 và có cường độ chịu nén là 28.90 Mpa.
  • M400: Mác bê tông 400 là loại bê tông có cấp độ bền là B30 và có cường độ chịu nén là 38.53 Mpa.
  • M500: Mác bê tông 500 là loại bê tông có cấp độ bền là B40 và có cường độ chịu nén là 51.37 Mp.
  • M600: Mác bê tông 600 là loại bê tông có cấp độ bền là B45 và có cường độ chịu nén là 57.80 Mpa.
Ngày nay với các phụ gia người ta có thể sản xuất ra bê tông đạt M1000 – M1500.Một số hình ảnh thi công đổ bê tông sàn M250 tại công trình do Tân Thịnh Phát thực hiện: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0868602828